Monday, 12 November 2012

Lembaran Kerja 2

ARAS CONTOH SOALAN
1.Pengetahuan
1. Nyatakan nilai darab 4 X 2
    A 6    B 8    C 10    D 12
2.Kefahaman
2.Pilih jawapan di bawah yang tidak menghasilkan 10
    A 5 x 2    B 2 x 5    C 10 x 1    D 10 x 0
3.Aplikasi
3.x 3 = 12
Selesaikan ayat matematik darab di atas.
    A 3    B 4    C 6    D 7
4.Analisis

4. Pilih ayat matematik darab yang betul berdasarkan rajah di atas
    A 3 x 3 = 9
    B 6 x 2 = 12
    C 9 x 1 = 9
    D 3 x 9 = 27
5.Sintesis
5.    3 x 4 = x 6
Nombor yang tertinggal di dalam kotak ialah atas
    A 2    B 6    C 8    D 12
6.Penilaian
6.Han Yu makan sebiji epal setiap hari. Berapa biji epal
yang Han Yu makan dalam seminggu. Berikan jawapan
dalam bentuk ayat matematik darab.
    A 1 x 1 = 1
    B 1 x 7 = 7
    C 1 x 8 = 8
    D 1 x 10 = 10

1 comment: