Monday, 12 November 2012

Lembaran Kerja 4

ARAS CONTOH SOALAN
1.Pengetahuan
1. Nyatakan hasil darab 8 dan 10.
   A 0     B 8     C 18      D 80
2.Kefahaman Antara jawapan berikut, pilih nilai yang paling kecil.
A 2 x 9 = 18                   B 5 x 5 = 25
C 9 x 5 = 45                   D 6 x 10 = 16
3.Aplikasii
7 x (           ) = 70
Isi nombor yang tertinggal di dalam petak itu.
   A 0      B 1      C 7      D 10
4.Analisis
     
4. Pilih ayat matematik darab yang betul berdasarkan rajah di atas.
   A 2 x 8 = 16
   B 2 x 4 = 8
   C 8 x 2 = 16
   D 4 x 2 = 8
5.Sintesis
Hasil darab dua nombor ialah 30. Jika salah satu daripada nombor itu ialah 5 . Apakah nombor yang satu lagi?
   A 5         B 6           C 8      D 10
6.Penilaian
6.Setiap soalan yang dijawab betul akan diberikan 2 markah. Aminah dapat menjawab 8 soalan dengan betul. Berapakah markah yang dia peroleh? Berikan jawapan dalam bentuk ayat matematik darab.
  A 8 x 2 = 16
  B 2 x 8 = 16
  C 2 x 6 = 12
  D 6 x 2 = 12

No comments:

Post a Comment