Monday, 12 November 2012

Lembaran Kerja 3

ARAS CONTOH SOALAN
1.Pengetahuan
1. Nyatakan nilai darab 7 X 4
    A  20    B 24     C  28    D  32
2.Kefahaman Antara jawapan berikut, pilih nilai yang paling kecil.
A 4 x 5     B 10 x 3     C 8 x 5     D 6 x 2 
3.Aplikasi
3.x 1 = 8
Isikan nombor yang tertinggal di dalam petak itu.
   A 1     B 8     C 18      D 81
4.Analisis
4.Pilih ayat matematik darab yang betul berdasarkan garis nombor di bawah.
    A 10 x 5 = 50
    B 5 x 5 = 25
    C 10 x 1 = 10
    D 5 x 10 = 50
5.Sintesis
Berapakah hasil darab 5 dan 7?
    A 12    B 30    C 35     D 40
6.Penilaian
6.Adik menyimpan 6 buah buku dalam satu kotak. Terdapat 4
buah kotak kesemuanya. Berapa buah buku yang telah
disimpannya? Berikan jawapan dalam bentuk ayat matematik
darab.
    A 6 x 4 = 24
    B 4 x 6 = 24
    C 9 x 4 = 36
    D 4 x 9 = 36

No comments:

Post a Comment